Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Voor Mama’s en het logo van  Voor Mama’s berusten uitsluitend bij Voor Mama’s.

De (auteurs-)rechten met betrekking de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Voor Mama’s en bij. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voor Mama’s is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers.   Voor Mama’s heeft het recht om ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst- en beeldmateriaal.